Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11222
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 04/13/2018
Detekováno
?
04/10/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Edge a aplikaci Internet Explorer byly nalezeny více závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání citlivých informací a ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Kvůli získání citlivých informací je možné vzdáleně využívat zranitelnosti více zranění paměti pomocí speciálně vytvořených webových stránek;
  2. Více zranitelností poškození paměti v nástroji pro vytváření skriptů Chakra lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených webových stránek pro spuštění libovolného kódu;
  3. Více zranitelností poškození paměti lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořených webových stránek pro spuštění libovolného kódu;
Zasažené produkty

Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0981
CVE-2018-0994
CVE-2018-0997
CVE-2018-0990
CVE-2018-1023
CVE-2018-1000
CVE-2018-0892
CVE-2018-1001
CVE-2018-1019
CVE-2018-1018
CVE-2018-0998
CVE-2018-1004
CVE-2018-1020
CVE-2018-0988
CVE-2018-0979
CVE-2018-0980
CVE-2018-0987
CVE-2018-0995
CVE-2018-0989
CVE-2018-0870
CVE-2018-0991
CVE-2018-0993
CVE-2018-0996

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
CVE-IDS
?

CVE-2018-0996
CVE-2018-0993
CVE-2018-0991
CVE-2018-0870
CVE-2018-0989
CVE-2018-0995
CVE-2018-0987
CVE-2018-0980
CVE-2018-0979
CVE-2018-0988
CVE-2018-1020
CVE-2018-1004
CVE-2018-0998
CVE-2018-1018
CVE-2018-1019
CVE-2018-1001
CVE-2018-0892
CVE-2018-1000
CVE-2018-1023
CVE-2018-0990
CVE-2018-0997
CVE-2018-0994
CVE-2018-0981

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0981
CVE-2018-0994
CVE-2018-0997
CVE-2018-0990
CVE-2018-1023
CVE-2018-1000
CVE-2018-0892
CVE-2018-1001
CVE-2018-1019
CVE-2018-1018
CVE-2018-0998
CVE-2018-1004
CVE-2018-1020
CVE-2018-0988
CVE-2018-0979
CVE-2018-0980
CVE-2018-0987
CVE-2018-0995
CVE-2018-0989
CVE-2018-0870
CVE-2018-0991
CVE-2018-0993
CVE-2018-0996
KB seznam

4093111
4093119
4093123
4093109
4093114
4093112
4092946
4093107
4093118


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti