Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11216
Chyba zabezpečení ACE v serveru Microsoft Exchange Server

Aktualizováno: 04/04/2018
Detekováno
?
04/03/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Vzdálená chyba zabezpečení při spuštění kódu byla nalezena v serveru Microsoft Exchange Server. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru.

Zasažené produkty

Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Microsoft Security Essentials
Windows Defender
Windows Intune Endpoint Protection

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0986

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Exchange Server
Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0986

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti