Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11215
DoS zranitelnost v produktech VMware

Aktualizováno: 03/21/2018
Detekováno
?
03/15/2018
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci VMware Workstation, Player a Fusion byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít díky otevření velkého počtu relací VNC.

Zasažené produkty

VMware Workstation Pro dříve než 14.1.1
VMware Workstation Player dříve než 14.1.1
VMware Fusion starší než 14.1.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si VMware Fusion
Stažení přehrávače Workstation
Stažení pracovní stanice

Oficiální doporučení

VMSA-2018-0008

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2018-6957


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti