Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11213
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 03/29/2018
Detekováno
?
03/13/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání oprávnění, získání citlivých informací, obejitím bezpečnostních omezení nebo spuštěním libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s objekty v paměti v aplikaci Microsoft Access může být místně zneužita prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávná kontrola nastavení maker v aplikaci Microsoft Office Excel může být místně využívána prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu k vynechání bezpečnostních omezení;
  3. Nesprávné zacházení se žádostmi v aplikaci Microsoft SharePoint lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého požadavku na získání oprávnění;
  4. Nedostatečná chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Office může být místně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu pro získání citlivých informací;
  5. Zranitelnost poškození paměti v aplikaci Microsoft Office může být místně zneužita prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu nebo vzdáleně prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky pro spuštění libovolného kódu;
  6. Nesprávné ověření oprávnění nájemce na serveru Microsoft SharePoint Server lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého požadavku na získání oprávnění.
Zasažené produkty

Microsoft Access 2010 Service Pack 2 (32bitové verze)
Microsoft Access 2010 Service Pack 2 (64bitové verze)
Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (32bitové verze)
Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (64bitové verze)
Microsoft Access 2016 (32bitová verze)
Microsoft Access 2016 (64bitová verze)
Microsoft Excel 2007 Service Pack 3
Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32bitové verze)
Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64bitové verze)
Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1
Aktualizace Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32bitové verze)
Aktualizace Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64bitové verze)
Microsoft Excel 2016 (32bitová verze)
Microsoft Excel 2016 (64bitová verze)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32bitové verze)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64bitové verze)
Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) pro 32bitové vydání
Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) pro 64bitové edice
Microsoft Office 2016 pro Mac
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Microsoft Office Online Server 2016
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1
Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1
Prohlížeč aplikace Microsoft Office Word
Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Microsoft Word 2007 Service Pack 3
Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32bitové verze)
Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64bitové verze)
Microsoft Word 2013 (32bitové verze)
Microsoft Word 2013 (64bitové verze)
Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32bitové verze)
Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64bitové verze)
Microsoft Word 2016 (32bitová verze)
Microsoft Word 2016 (64bitová verze)

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0903
CVE-2018-0907
CVE-2018-0909
CVE-2018-0910
CVE-2018-0911
CVE-2018-0912
CVE-2018-0913
CVE-2018-0914
CVE-2018-0915
CVE-2018-0916
CVE-2018-0917
CVE-2018-0919
CVE-2018-0921
CVE-2018-0922
CVE-2018-0923
CVE-2018-0944
CVE-2018-0947

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Office Access
Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Access
CVE-IDS
?

CVE-2018-0947
CVE-2018-0944
CVE-2018-0923
CVE-2018-0922
CVE-2018-0921
CVE-2018-0919
CVE-2018-0917
CVE-2018-0916
CVE-2018-0915
CVE-2018-0914
CVE-2018-0913
CVE-2018-0912
CVE-2018-0911
CVE-2018-0910
CVE-2018-0909
CVE-2018-0907
CVE-2018-0903

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0903
CVE-2018-0907
CVE-2018-0909
CVE-2018-0910
CVE-2018-0911
CVE-2018-0912
CVE-2018-0913
CVE-2018-0914
CVE-2018-0915
CVE-2018-0916
CVE-2018-0917
CVE-2018-0919
CVE-2018-0921
CVE-2018-0922
CVE-2018-0923
CVE-2018-0944
CVE-2018-0947
KB seznam

3114416
4011023
4011234
4011665
4011673
4011674
4011675
4011688
4011692
4011695
4011705
4011709
4011714
4011720
4011721
4011727
4011730
4018291
4018293
4018298
4018304
4018305
4018309


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti