Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11211
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 03/29/2018
Detekováno
?
03/13/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Společnost Microsoft vydala aktualizaci s cílem vyřešit chyby zabezpečení v přehrávači Flash Player. Pro podrobnosti se podívejte na KLA11208 .

Zasažené produkty

Windows 10 verze 1511 pro 32bitové systémy
Windows 8.1 pro 32bitové systémy
Systém Windows 8.1 pro systémy se systémem x64
Windows Server 2012
Windows 10 verze 1511 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro 32bitové systémy
Systém Windows 10 pro systémy se systémem x64
Windows Server 2012 R2
Windows 10 pro 32bitové systémy
Windows RT 8.1
Windows Server 2016
Windows 10 verze 1703 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1703 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro systémy se systémem 64

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

ADV180006

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows
Oficiální doporučení Microsoft
ADV180006
KB seznam

4088785


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti