Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11208
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 03/14/2018
Detekováno
?
03/12/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyba zabezpečení po použití může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
  2. Chyba zabezpečení typu confusion může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu.
Zasažené produkty

Adobe Flash Player starší než 29.0.0.113

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Adobe Flash Player

Oficiální doporučení

APSB18-05

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2018-4920
CVE-2018-4919


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti