Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11190
Více zranitelností v 7-Zip

Aktualizováno: 02/05/2018
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Několik vážných zranitelností bylo nalezeno v 7-Zip. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobily odmítnutí služby a případné spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyby zabezpečení pro poškození paměti v obsluze RAR3 lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného archivu RAR, který způsobuje odmítnutí služby a případné spuštění libovolného kódu;
  2. Hromadný přetečení vyrovnávací paměti v metodě NCompress :: NShrink :: CDecoder :: CodeReal lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného ZIP archivu, který způsobí odmítnutí služby a případně spuštění libovolného kódu
Zasažené produkty

7-Zip starší než 18.01

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si 7-Zip

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
7-Zip
CVE-IDS
?

CVE-2018-5996
CVE-2017-17969


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti