Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11181
Chyba zabezpečení v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 01/24/2018
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Společnost Microsoft vydala aktualizaci s cílem vyřešit chyby zabezpečení v systému Windows Update. Pro podrobnosti se podívejte na KLA11165

Zasažené produkty

Windows Server 2008 R2 pro systém x64 s aktualizací Service Pack 1
Windows Server 2012 R2 (instalace Server Core)
Windows 10 verze 1511 pro 32bitové systémy
Windows 8.1 pro 32bitové systémy
Systém Windows 8.1 pro systémy se systémem x64
Systém Windows Server 2008 R2 pro systémy založené na technologii Itanium Service Pack 1
Windows 10 verze 1511 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro 32bitové systémy
Systém Windows 7 pro systém x64 s aktualizací Service Pack 1
Systém Windows 10 pro systémy se systémem x64
Windows 7 pro 32bitové systémy Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem x64 Service Pack 1 (instalace Server Core)
Windows Server 2012 R2
Windows 10 pro 32bitové systémy
Windows Server 2016
Windows Server 2016 (instalace Server Core)
Windows 10 verze 1703 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1703 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro systémy se systémem 64
Windows Server, verze 1709 (instalace jádra serveru)
Windows Server 2008 pro 32bitové systémy Service Pack 2
Systém Windows Server 2008 pro systémy se systémem x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium Service Pack 2
Systém Windows Server 2008 pro systém x64 založený na aktualizaci Service Pack 2 (instalace serveru Core)
Windows Server 2008 pro 32bitové systémy Service Pack 2 (instalace Server Core)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 (instalace Server Core)

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
KB seznam

4073291

Oficiální doporučení Microsoft
Průvodce bezpečnostními aktualizacemi Microsoft

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti