Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11180
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office Online

Aktualizováno: 01/24/2018
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Vzdálená chyba při spuštění kódu v softwaru Microsoft Office může být využita prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru k provedení libovolného kódu;
  2. Zranitelnost poškození paměti v aplikaci Microsoft Office může být využita prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru k provedení libovolného kódu.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) souvisí s aplikací Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) pro 32bitové vydání, Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) pro 64bitové edice, Microsoft Office 2016 for Mac, Microsoft Office Online Server 2016, Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016, Microsoft Word 2016 (32bitová verze), Microsoft Word 2016 (64bitová verze).

Zasažené produkty

Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) pro 32bitové vydání
Microsoft Office 2016 Click-to-Run (C2R) pro 64bitové edice
Microsoft Office 2016 pro Mac
Microsoft Office Online Server 2016
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
Microsoft Word 2016 (32bitová verze)
Microsoft Word 2016 (64bitová verze
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32bitové verze)
Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64bitové verze)
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Aplikace Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2
Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1
Prohlížeč aplikace Microsoft Office Word
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Microsoft Word 2007 Service Pack 3
Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32bitové verze)
Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64bitové verze)
Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32bitové verze)
Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64bitové verze)

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2018-0792
CVE-2018-0797

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Word
Microsoft Sharepoint Server
Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2018-0792
CVE-2018-0797
KB seznam

4011022


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti