Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11175
DoS a ACE zranitelnosti v produktech VMware

Aktualizováno: 01/10/2018
Detekováno
?
01/04/2018
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k odmítnutí služby a ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Citlivost v TPView.dll nelze přečíst mimo hranice, může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby;
  2. Chyba zabezpečení přístupu pro hosty v nástrojích VMware může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu.
Zasažené produkty

VMware Horizon View Client pro Windows starší než 4.7.0
VMware Workstation dříve než 14.1.0
VMware Tools starší než 10.2.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si VMware Fusion
Stáhněte si VMware Workstation Pro

Oficiální doporučení

VMSA-2018-0003

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Horizon View Client
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2017-4948
CVE-2017-4945


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti