Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11173
Zranitelnost OSI v produktech VMware

Aktualizováno: 01/10/2018
Detekováno
?
01/09/2018
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Byla zjištěna chyba detekce obejití obtoku a větvení cílových větvi ve VMware ESXi, VMWare Workstation a VMware Fusion. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace.

Zasažené produkty

VMware Workstation 12.x starší než 12.5.8
VMware Workstation 14.x dříve než 14.1.1
VMware Fusion starší než 8.5.10
ESXi 6.5 dříve než ESXi550-201801401-BG
ESXi 6.0 dříve než ESXi600-201711402-SG
ESXi 5.5 dříve než ESXi550-201801402-BG

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si VMware Fusion
Stáhněte si VMware Workstation Pro

Oficiální doporučení

VMSA-2018-0004
VMSA-2018-0002

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2017-5753
CVE-2017-5715


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti