Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11168
Více zranitelností v Microsoft SQL Serveru

Aktualizováno: 01/18/2018
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V Microsoft SQL Server byly nalezeny chyby zabezpečení pro zjištění více informací. Škodlivý uživatel může tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací. Tyto zranitelnosti lze využít remotelly pomocí spekulativního útoku postranních kanálů, aby získali smysluplné informace.

Veškeré obchodní a spotřební produkty společnosti Kaspersky Lab jsou kompatibilní s aktualizací. Aktualizace naší databáze dne 28. prosince umožňuje příznak kompatibility, doporučený společností Microsoft, umožnit zařízením používat tuto aktualizaci od 3. ledna.

Další podrobnosti o kompatibilitě aplikace Kaspersky Lab s aktualizací zabezpečení společnosti Microsoft naleznete na stránce podpory .

Naše doporučení zůstává, že pro optimální ochranu před zranitelnými místy by měly být co nejdříve nainstalovány aktualizace softwaru a operačního systému.

Více informací o zranitelnosti CPU naleznete na blogu Kaspersky Lab zde a na webových stránkách oznámení.

Zasažené produkty

Microsoft SQL Server 2016 pro systémy s procesory x64 Service Pack 1 (CU)
Microsoft SQL Server 2016 pro systémy se systémem x64 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2017 pro systémy se systémem x64 (CU)
Microsoft SQL Server 2017 pro systémy se systémem x64

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny ve vašem Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu). Kromě toho může být nutné také nainstalovat aktualizace firmwaru od výrobce vašeho zařízení pro zvýšení ochrany. Zkontrolujte příslušné aktualizace u výrobce vašeho zařízení.

Oficiální doporučení

ADV180002

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft SQL Server
Oficiální doporučení Microsoft
ADV180002
KB seznam

4058561
4057118
4057122
4058562
4058560
4058559
4057113
4057114
4057120
4057117
4057115
4057121
4057116


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti