Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11160
Zastaralý Adobe Flash Player pro Windows

Aktualizováno: 05/18/2018
Detekováno
?
12/12/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player byla nalezena chyba zabezpečení se vzdáleným spuštěním kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky k provedení libovolného kódu.

Zasažené produkty

Adobe Flash Player starší než 28.0.0.126 pro aplikaci Internet Explorer & Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

ADV170022

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-11305

Oficiální doporučení Microsoft
ADV170022
KB seznam

4053577


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti