Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11157
Regrese v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 12/26/2017
Detekováno
?
12/12/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Regrese v přehrávači Adobe Flash Player může vést k neúmyslnému obnovení souboru předvoleb globálních nastavení, pokud uživatel vymaže data prohlížeče.

Zasažené produkty

Adobe Flash Player verze 27.0.0.187 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Adobe Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin

Dopad
?
WLF 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2017-11305


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti