Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11156
Více zranitelností v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 12/26/2017
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivý uživatel může tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, obejitím bezpečnostních omezení a spouštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné ověření nedůvěryhodného souboru Device Guard může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru k vynechání bezpečnostních omezení;
  2. Chyba zabezpečení v RPC lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořené aplikace k provedení libovolného kódu;
  3. Kvůli získání citlivých informací může být vzdáleně využívána chyba zabezpečení informací v obslužném programu "its: //".
Zasažené produkty

Windows 10 pro 32bitové systémy
Systém Windows 10 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1511 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1511 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1607 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1607 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1703 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1703 pro systémy se systémem x64
Windows 10 verze 1709 pro 32bitové systémy
Windows 10 verze 1709 pro systémy se systémem x64
Windows 7 pro 32bitové systémy Service Pack 1
Systém Windows 7 pro systém x64 s aktualizací Service Pack 1
Windows 8.1 pro 32bitové systémy
Systém Windows 8.1 pro systémy se systémem x64
Windows RT 8.1
Windows Server 2008 pro 32bitové systémy Service Pack 2
Windows Server 2008 pro 32bitové systémy Service Pack 2 (instalace Server Core)
Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium Service Pack 2
Systém Windows Server 2008 pro systémy se systémem x64 Service Pack 2
Systém Windows Server 2008 pro systém x64 založený na aktualizaci Service Pack 2 (instalace serveru Core)
Systém Windows Server 2008 R2 pro systémy založené na technologii Itanium Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 pro systém x64 s aktualizací Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem x64 Service Pack 1 (instalace Server Core)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 (instalace Server Core)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 (instalace Server Core)
Windows Server 2016
Windows Server 2016 (instalace Server Core)
Windows Server, verze 1709 (instalace jádra serveru)

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-11885
CVE-2017-11899
CVE-2017-11927

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows
CVE-IDS
?

CVE-2017-11927
CVE-2017-11899
CVE-2017-11885

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-11885
CVE-2017-11899
CVE-2017-11927
KB seznam

4052303
4053473
4053578
4053579
4053580
4053581
4054517
4054518
4054519
4054520
4054521
4054522
4054523


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti