Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11143
Více zranitelností ve VMware Workstation, Fusion a Horizon View Client

Aktualizováno: 11/23/2017
Detekováno
?
11/16/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V klientských aplikacích VMware Workstation, Fusion a Horizon View bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby, spustili libovolný kód nebo obejdili bezpečnostní omezení.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyba zabezpečení přetečení bufferu v zařízení VMNAT lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
  2. Několik překryvných záznamů o chybě zabezpečení v parseru JPEG2000 v modulu TPView.dll lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby.
  3. Pozornost zranitelnosti ukazatele RPC NULL ukazatel dereference ve službě VMware Workstation a Fusion může být zneužita místně, aby způsobila odmítnutí služby.
  4. Problém únosu DLL, který existuje v instalačním programu Workstation, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu

Technické údaje

Chyby zabezpečení (1) a (3) ovlivňují VMware Workstation 12.x a Fusion 8.x

Chyba zabezpečení (2) ovlivňuje pracovní stanici VMware Workstation a Horison View Client for Windows

Chyba zabezpečení (4) se týká pouze VMware Workstation 12.x pro Windows

Zasažené produkty

VMware Workstation 12.x starší než 12.5.8
VMware Fusion 8.x starší než 8.5.9
VMware Horizon View Client pro Windows 4.x starší než 4.6.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Vmware produkty

Oficiální doporučení

VMSA-2017-0018

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Horizon View Client
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2017-4939
CVE-2017-4938
CVE-2017-4937
CVE-2017-4936
CVE-2017-4935
CVE-2017-4934


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti