Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11142
DoS a OSI zranitelnosti v produktech VMware

Aktualizováno: 11/23/2017
Detekováno
?
11/09/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V serveru VMware vCenter Server a vSphere Web Client byly nalezeny více vážných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo odhalili smysluplné informace.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nespecifikovaná chyba zabezpečení v serveru VMware vCenter Server může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného síťového paketu LDAP, který způsobuje odmítnutí služby.
  2. Problémy s injekcí SSRF a CRLF v webovém klientu vSphere, tj. Nikoli nový vSphere Client založený na HTML5, lze vzdáleně využít k odhalení smysluplných informací.
Zasažené produkty

VMware vCenter Server 6.5 bez patch 6.5 U1
VMware vCenter Server 6.0 bez opravy U3c 6.0

vCenter Server 5.5 bez opravy 5.5 U3f
Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si VMware vCenter Server

Oficiální doporučení

VMSA-2017-0017

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware vSphere Client
VMware vCenter Server
CVE-IDS
?

CVE-2017-4928
CVE-2017-4927


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti