Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11102
Více zranitelností v Microsoft Exchange Serveru

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
09/12/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Ve službě Microsoft Exchange Server bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací a získání oprávnění.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná analýza zpráv souvisejících s kalendářem může být zneužita odesláním zpráv o kalendáři se speciálně navrženými značkami na server, aby bylo možné získat citlivé informace.
  2. Nesprávné ověření webových požadavků v aplikaci Microsoft Exchange (OWA) aplikace Outlook Web Access lze vzdáleně využít tím, že přesvědčíte uživatele, aby klikl na speciálně vytvořený odkaz a získal oprávnění.

Poznámka: Ne každá zranitelnost již má hodnocení CVSS, takže kumulativní hodnocení CVSS nemusí být reprezentativní.

Poznámka: Tato zranitelná místa nemají veřejný rating CVSS, takže je možné měnit hodnocení v čase.

Zasažené produkty

Kumulativní aktualizace Microsoft Exchange Server 2013 16
Kumulativní aktualizace Microsoft Exchange Server 2013 17
Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1
Microsoft Exchange Server 2016 kumulativní aktualizace 5
Microsoft Exchange Server 2016 kumulativní aktualizace 6

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-11761
CVE-2017-8758

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-8758
CVE-2017-11761

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-11761
CVE-2017-8758
KB seznam

4036108
4045655


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti