Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11101
Případná chyba zabezpečení při spuštění kódu v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 09/14/2017
Detekováno
?
09/12/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné ověření nedůvěryhodného vstupu bylo nalezeno v rozhraní Microsoft .NET Framework. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu nebo aplikace.


Technické údaje

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, takže hodnocení může být změněno v čase.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .NET Framework 3.5.1
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft .NET Framework 4.6
Microsoft .NET Framework 4.6.1
Microsoft .NET Framework 4.6.2
Microsoft .NET Framework 4.7

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-8759

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2017-8759

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-8759
KB seznam

4038781
4038782
4038783
4038788
4040955
4040956
4040957
4040958
4040959
4040960
4040964
4040965
4040966
4040967
4040971
4040972
4040973
4040974
4040975
4040977
4040978
4040979
4040980
4040981
4041086


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti