Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11086
Více chyb zabezpečení v aplikacích Adobe Acrobat a Adobe Reader

Aktualizováno: 08/30/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Acrobat a Adobe Reader bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

 1. Chyba týkající se poškození paměti související s čtením souboru JPEG vloženého do souboru XPS (XML Paper Specification) lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 2. Chyba týkající se poškození paměti související s analýzou písma může být vzdáleně využívána prostřednictvím písma vloženého do souboru XPS k provedení libovolného kódu;
 3. Chyba zabezpečení přetečení haldy v analyzátoru JPEG může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
 4. Kvůli zranitelnosti v poškozené paměti v motoru pro konverzi obrazu, ke kterým dochází při zpracování dat EMF (Enhanced Metafile Format), lze vzdáleně využívat k provedení libovolného kódu;
 5. Použití bezproblémové ochrany při správě událostí XFA lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 6. Použití bezobslužné zranitelnosti v renderovacím zařízení XFA lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 7. Chyba zabezpečení přetečení haldy ve vnitřní datové struktuře může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
 8. Zadejte chybu zabezpečení v anotaci a lze ji vzdáleně využívat k provedení libovolného kódu;
 9. Zranitelnost poškození paměti v PRC (Product Representation Compact) může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 10. Bezproblémová ochrana v jádře stroje XFA může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 11. Více zranitelných míst poškození paměti související s zpracováváním datového toku kódu JPEG 2000 (JP2) v motoru pro zpracování obrazu a v obráběcím stroji lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 12. Mnoho zranitelných míst poškození paměti spojených se zpracováním soukromých dat EMF v motoru pro konverzi obrazu může být vzdáleně využíváno ke spuštění libovolného kódu;
 13. Zabezpečení obtoku zabezpečení, které souvisí s manipulací s FDF (Forms Data Format), lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 14. Mnohé zranitelnosti poškození paměti v motoru JPEG 2000, v modulu analýzy písma, v motoru XSLT, v modulu analýzy JPEG 2000, v modulu AGM (Adobe Graphics Manager) av modulu pro analýzu formátu souborů PCX (výměna obrázků) být vzdáleně využíván k provádění libovolného kódu;
 15. Bezkonkurenční bezpečnost v programu Acrobat / Reader lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 16. Chyba zabezpečení po selhání související s manipulací s kartáčem, ke které dochází při zpracování dat EMF (Enhanced Metafile Format), lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 17. Chyba týkající se poškození paměti související se způsobem ukládání pixelů při zpracování dat TIFF lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 18. Bezkonkurenční využití v motoru pro konverzi obrazu související s dekompresí JPEG může být vzdáleně využíváno ke spuštění libovolného kódu;
 19. Zranitelnost poškození paměti související s interním zacházením s literárními řetězci UTF-16 lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 20. Zranitelnost poškození paměti v převodu obrazu může být vzdáleně využívána pomocí speciálně vytvořeného záznamu EMF k provedení libovolného kódu;
 21. Bezproblémová ochrana v jazyce Acrobat / Reader je možné vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 22. Zranitelnost poškození paměti v obráběcím stroji souvisejícím s zpracováním dat barev TIFF lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 23. Chyba zabezpečení po selhání související s generováním obsahu v rozvržení motoru XFA lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 24. Zadejte zranitelnost zmatek v motoru rozložení XFA lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
 25. Mnoho zranitelných míst poškození paměti související s zpracováním soukromých dat EMF interpretovaných jako obraz GIF nebo JPEG v motoru pro konverzi obrazu může být vzdáleně využíváno ke spuštění libovolného kódu;
 26. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním soukromých dat EMF a vloženého obrázku TIF v motoru pro převod obrazu, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 27. Zranitelnost poškození paměti související s kódováním dokumentu v manipulaci s interní strukturou dat může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
 28. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním dat o datovém toku EMF v převodu obrazu, může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 29. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním soukromých dat EMF představujících ikony v motoru pro převod obrazu, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 30. Zranitelnost poškození paměti lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 31. Chyba zabezpečení po selhání související s vytvářením velkých řetězců v jazyce JavaScript může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 32. Nedostatečné ověření pravosti dat související s manipulací s odkazy v rámci PDF může být vzdáleně využíváno k získání citlivých informací;
 33. Zranitelnost poškození paměti související s analýzou dat písma TrueType v plugin MakeAccessible lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 34. Chyba zabezpečení přetečení heap v pluginu, který zpracovává odkazy v rámci PDF, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 35. Zranitelnost více poškození paměti v nástroji Acrobat / Reader a v analyzátoru EMF lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 36. Chyba zabezpečení po selhání související s manipulací s určitými typy interních instrukcí v paralelním nástroji XFA může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 37. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním definice polohy výkresu EMF v motoru pro převod obrazu, lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
 38. Chyba týkající se korupce paměti související s analýzou dat datového toku TTF (formát písma TrueType) lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu.

Technické údaje

Chyby zabezpečení (4) se vztahují k výstupu textu, vykreslování cesty, bitmapové transformace, kreslení textových řetězců Unicode, kreslení křivky, textové řetězce, mnohoúhelníky, segmenty čáry, transformace bloků pixelů, kreslení ASCII textového řetězce, Bezierovy křivky.

Zasažené produkty

Adobe Reader XI starší než 11.0.21
Adobe Acrobat XI starší než 11.0.21
Adobe Acrobat 2017 starší než 17.011.30066
Adobe Acrobat Reader 2017 starší než 17 17.011.30066
Adobe Acrobat DC Classic starší než 15.006.30355
Adobe Acrobat DC Souvislé dříve než 17.012.20098
Adobe Acrobat Reader DC Classic starší než 15.006.30355
Adobe Acrobat Reader DC Souvislé dříve než 17.012.20098

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Získejte Adobe Acrobat DC
Získejte Adobe Acrobat Reader DC
Získejte Adobe Reader XI

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin
Update to Security Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Adobe Reader XI
Adobe Reader
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat Reader DC Continuous
Adobe Acrobat Reader DC Classic
Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat DC Continuous
Adobe Acrobat DC Classic
Adobe Acrobat
CVE-IDS
?

CVE-2017-3124
CVE-2017-3123
CVE-2017-3122
CVE-2017-3121
CVE-2017-3120
CVE-2017-3119
CVE-2017-3118
CVE-2017-3117
CVE-2017-3116
CVE-2017-3115
CVE-2017-3113
CVE-2017-3016
CVE-2017-11271
CVE-2017-11270
CVE-2017-11269
CVE-2017-11268
CVE-2017-11267
CVE-2017-11265
CVE-2017-11263
CVE-2017-11262
CVE-2017-11261
CVE-2017-11260
CVE-2017-11259
CVE-2017-11258
CVE-2017-11257
CVE-2017-11256
CVE-2017-11255
CVE-2017-11254
CVE-2017-11252
CVE-2017-11251
CVE-2017-11249
CVE-2017-11248
CVE-2017-11246
CVE-2017-11245
CVE-2017-11244
CVE-2017-11243
CVE-2017-11242
CVE-2017-11241
CVE-2017-11239
CVE-2017-11238
CVE-2017-11237
CVE-2017-11236
CVE-2017-11235
CVE-2017-11234
CVE-2017-11233
CVE-2017-11232
CVE-2017-11231
CVE-2017-11230
CVE-2017-11229
CVE-2017-11228
CVE-2017-11227
CVE-2017-11226
CVE-2017-11224
CVE-2017-11223
CVE-2017-11222
CVE-2017-11221
CVE-2017-11220
CVE-2017-11219
CVE-2017-11218
CVE-2017-11217
CVE-2017-11216
CVE-2017-11214
CVE-2017-11212
CVE-2017-11211
CVE-2017-11210
CVE-2017-11209
CVE-2017-3038


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti