Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv. Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.
Kaspersky ID:
KLA11086
Detekováno:
08/22/1970
Aktualizováno:
08/30/2017

Popis

V aplikaci Adobe Acrobat a Adobe Reader bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

 1. Chyba týkající se poškození paměti související s čtením souboru JPEG vloženého do souboru XPS (XML Paper Specification) lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 2. Chyba týkající se poškození paměti související s analýzou písma může být vzdáleně využívána prostřednictvím písma vloženého do souboru XPS k provedení libovolného kódu;
 3. Chyba zabezpečení přetečení haldy v analyzátoru JPEG může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
 4. Kvůli zranitelnosti v poškozené paměti v motoru pro konverzi obrazu, ke kterým dochází při zpracování dat EMF (Enhanced Metafile Format), lze vzdáleně využívat k provedení libovolného kódu;
 5. Použití bezproblémové ochrany při správě událostí XFA lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 6. Použití bezobslužné zranitelnosti v renderovacím zařízení XFA lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 7. Chyba zabezpečení přetečení haldy ve vnitřní datové struktuře může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
 8. Zadejte chybu zabezpečení v anotaci a lze ji vzdáleně využívat k provedení libovolného kódu;
 9. Zranitelnost poškození paměti v PRC (Product Representation Compact) může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 10. Bezproblémová ochrana v jádře stroje XFA může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 11. Více zranitelných míst poškození paměti související s zpracováváním datového toku kódu JPEG 2000 (JP2) v motoru pro zpracování obrazu a v obráběcím stroji lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 12. Mnoho zranitelných míst poškození paměti spojených se zpracováním soukromých dat EMF v motoru pro konverzi obrazu může být vzdáleně využíváno ke spuštění libovolného kódu;
 13. Zabezpečení obtoku zabezpečení, které souvisí s manipulací s FDF (Forms Data Format), lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 14. Mnohé zranitelnosti poškození paměti v motoru JPEG 2000, v modulu analýzy písma, v motoru XSLT, v modulu analýzy JPEG 2000, v modulu AGM (Adobe Graphics Manager) av modulu pro analýzu formátu souborů PCX (výměna obrázků) být vzdáleně využíván k provádění libovolného kódu;
 15. Bezkonkurenční bezpečnost v programu Acrobat / Reader lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 16. Chyba zabezpečení po selhání související s manipulací s kartáčem, ke které dochází při zpracování dat EMF (Enhanced Metafile Format), lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 17. Chyba týkající se poškození paměti související se způsobem ukládání pixelů při zpracování dat TIFF lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 18. Bezkonkurenční využití v motoru pro konverzi obrazu související s dekompresí JPEG může být vzdáleně využíváno ke spuštění libovolného kódu;
 19. Zranitelnost poškození paměti související s interním zacházením s literárními řetězci UTF-16 lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 20. Zranitelnost poškození paměti v převodu obrazu může být vzdáleně využívána pomocí speciálně vytvořeného záznamu EMF k provedení libovolného kódu;
 21. Bezproblémová ochrana v jazyce Acrobat / Reader je možné vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 22. Zranitelnost poškození paměti v obráběcím stroji souvisejícím s zpracováním dat barev TIFF lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 23. Chyba zabezpečení po selhání související s generováním obsahu v rozvržení motoru XFA lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 24. Zadejte zranitelnost zmatek v motoru rozložení XFA lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
 25. Mnoho zranitelných míst poškození paměti související s zpracováním soukromých dat EMF interpretovaných jako obraz GIF nebo JPEG v motoru pro konverzi obrazu může být vzdáleně využíváno ke spuštění libovolného kódu;
 26. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním soukromých dat EMF a vloženého obrázku TIF v motoru pro převod obrazu, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 27. Zranitelnost poškození paměti související s kódováním dokumentu v manipulaci s interní strukturou dat může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
 28. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním dat o datovém toku EMF v převodu obrazu, může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 29. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním soukromých dat EMF představujících ikony v motoru pro převod obrazu, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 30. Zranitelnost poškození paměti lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 31. Chyba zabezpečení po selhání související s vytvářením velkých řetězců v jazyce JavaScript může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 32. Nedostatečné ověření pravosti dat související s manipulací s odkazy v rámci PDF může být vzdáleně využíváno k získání citlivých informací;
 33. Zranitelnost poškození paměti související s analýzou dat písma TrueType v plugin MakeAccessible lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 34. Chyba zabezpečení přetečení heap v pluginu, který zpracovává odkazy v rámci PDF, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 35. Zranitelnost více poškození paměti v nástroji Acrobat / Reader a v analyzátoru EMF lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
 36. Chyba zabezpečení po selhání související s manipulací s určitými typy interních instrukcí v paralelním nástroji XFA může být vzdáleně využívána k provádění libovolného kódu;
 37. Chyba týkající se poškození paměti, která souvisí se zpracováním definice polohy výkresu EMF v motoru pro převod obrazu, lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu;
 38. Chyba týkající se korupce paměti související s analýzou dat datového toku TTF (formát písma TrueType) lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu.

Technické údaje

Chyby zabezpečení (4) se vztahují k výstupu textu, vykreslování cesty, bitmapové transformace, kreslení textových řetězců Unicode, kreslení křivky, textové řetězce, mnohoúhelníky, segmenty čáry, transformace bloků pixelů, kreslení ASCII textového řetězce, Bezierovy křivky.

Oficiální doporučení

Související produkty

seznam CVE

Zobrazit více

Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti statistics.securelist.com

Našli jste v popisu této chyby zabezpečení nepřesnost? Dej nám vědět!
Kaspersky Premium
Zjistěte více
Kaspersky Next
Let’s go Next: redefine your business’s cybersecurity
Zjistěte více
Confirm changes?
Your message has been sent successfully.