Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11085
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 08/21/2017
Detekováno
?
08/08/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V verzích Adobe Flash Player dříve než 26.0.0.151 bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání citlivých informací a ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Zabezpečení obejití zabezpečení související s prováděním přesměrování adres URL lze vzdáleně využít k získání citlivých informací;
  2. Zadejte zranitelnost zmatku, která se vyskytuje při analýze souborů SWF, lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu.
Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 26.0.0.151

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si Adobe Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2017-3106
CVE-2017-3085


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti