Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11078
Zranitelnost ACE v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 07/25/2017
Detekováno
?
04/11/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávné ověření vstupu při načítání knihovny bylo nalezeno v Microsoft .NET. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto zranitelnost lze využít místně prostřednictvím speciálně navržené aplikace.


Technické údaje

Chcete-li tuto chybu zabezpečení zneužít, musí mít škodlivý uživatel přístup k místnímu systému se schopností spouštět škodlivé aplikace.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .NET Framework 3.5.1
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft .NET Framework 4.6
Microsoft .NET Framework 4.6.1
Microsoft .NET Framework 4.6.2
Microsoft .NET Framework 4.7

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0160

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2017-0160

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0160
KB seznam

4014988
4015583
4015217
4015221
4014986
4014981
4014982
4014983
4014984
4014985
4015219
4014987


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti