Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11068
Chyba zabezpečení odmítnutí služby v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 07/24/2017
Detekováno
?
07/11/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávná správa webových požadavků byla nalezena v Microsoft Common Object Runtime Library. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít vydaním speciálně navržených požadavků na webovou aplikaci .NET.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 4.6
Microsoft .NET Framework 4.6.1
Microsoft .NET Framework 4.6.2
Microsoft .NET Framework 4.7

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-8585

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2017-8585

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-8585
KB seznam

4025338
4025339
4025342
4025344


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti