Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11061
Chyba zabezpečení informací v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
04/11/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávná manipulace s objekty v paměti byla nalezena v knihovně libjpeg pro zpracování obrázků používanou v systému Microsoft Windows. Škodlivé uživatelé mohou tuto chybu zabezpečení využít k získání citlivých informací. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít tím, že přesvědčíte uživatele, aby spustil speciálně vytvořenou aplikaci.

Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Silverlight 5
Mono Framework verze 4.8.1.0
Mono Framework verze 5.0.0.48

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2013-6629

Dopad
?
OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2013-6629

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2013-6629
KB seznam

4014652
4014794
4015217
4015219
4015221
4015383
4015546
4015547
4015548
4015549
4015550
4015551
4015583


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti