Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11060
Více zranitelností v systému Microsoft Windows Hyper-V

Aktualizováno: 07/11/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V systému Microsoft Windows Hyper-V bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, ke spuštění libovolného kódu a způsobení odmítnutí služby.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Více zranitelností souvisejících s nesprávným ověřením návštěvnosti operačního systému hostujícího v systému Windows Hyper-V Network Switch lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené aplikace pro spuštění libovolného kódu;
  2. Více zranitelných míst spojených s nesprávným ověřením uživatelského vstupu hostujícího operačního systému v síti Windows Hyper-V Network Switch lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vyvinuté aplikace pro získání citlivých informací;
  3. Více zranitelných míst spojených s nesprávným ověřením vstupu od privilegovaného uživatele v hostujícím operačním systému může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně navržené aplikace, která způsobí odmítnutí služby;
  4. Vícenásobná zranitelná místa související s nesprávným zacházením s přístupem z virtuálních počítačů do síťového přepínače Hyper-V mohou být vzdáleně využívány prostřednictvím speciálně navržené aplikace, která způsobí odmítnutí služby.
Zasažené produkty

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0162
CVE-2017-0163
CVE-2017-0168
CVE-2017-0169
CVE-2017-0178
CVE-2017-0179
CVE-2017-0180
CVE-2017-0181
CVE-2017-0182
CVE-2017-0183
CVE-2017-0184
CVE-2017-0185
CVE-2017-0186

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
CVE-IDS
?

CVE-2017-0185
CVE-2017-0184
CVE-2017-0183
CVE-2017-0182
CVE-2017-0181
CVE-2017-0180
CVE-2017-0179
CVE-2017-0178
CVE-2017-0169
CVE-2017-0168
CVE-2017-0163
CVE-2017-0162

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0162
CVE-2017-0163
CVE-2017-0168
CVE-2017-0169
CVE-2017-0178
CVE-2017-0179
CVE-2017-0180
CVE-2017-0181
CVE-2017-0182
CVE-2017-0183
CVE-2017-0184
CVE-2017-0185
CVE-2017-0186
KB seznam

4015548
4015219
4015549
4015551
4015550
4015546
4015217
4015583
4015221
4015547
3217841
3211308


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti