Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11058
Vícenásobné chyby zabezpečení v aplikacích Microsoft Edge a Internet Explorer

Aktualizováno: 07/06/2017
Detekováno
?
04/11/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer a Microsoft Edge byly nalezeny více závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k získání oprávnění, spouštění libovolného kódu, vynechání bezpečnostních omezení a získání citlivých informací.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s objekty v paměti v prohlížečích společnosti Microsoft může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého webu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávný přístup k objektům v paměti v aplikaci Microsoft Edge lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky k provedení libovolného kódu;
  3. Nesprávná manipulace s objekty v paměti v motorech JScript a VBScript v aplikaci Internet Explorer může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného webu k provádění libovolného kódu;
  4. Nesprávný přístup k objektům v paměti v aplikaci Internet Explorer lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu k provedení libovolného kódu;
  5. Nesprávné ověření dokumentů v zásadách zabezpečení obsahu Microsoft Edge může být vzdáleně využíváno prostřednictvím určitých speciálně navržených dokumentů, aby uživatel mohl načíst webovou stránku se škodlivým obsahem;
  6. Nesprávná manipulace s objekty v paměti v skriptovacím systému Chakra může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého webu pro získání citlivých informací;
  7. Nesprávné prosazování zásad mezi různými doménami v aplikaci Internet Explorer lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky k získání oprávnění.
Zasažené produkty

Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer verze 9 až 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0093
CVE-2017-0200
CVE-2017-0201
CVE-2017-0202
CVE-2017-0203
CVE-2017-0205
CVE-2017-0208
CVE-2017-0210

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
CVE-IDS
?

CVE-2017-0210
CVE-2017-0208
CVE-2017-0205
CVE-2017-0203
CVE-2017-0202
CVE-2017-0201
CVE-2017-0200
CVE-2017-0093

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0093
CVE-2017-0200
CVE-2017-0201
CVE-2017-0202
CVE-2017-0203
CVE-2017-0205
CVE-2017-0208
CVE-2017-0210
KB seznam

4014661
4015217
4015219
4015221
4015549
4015550
4015551
4015583


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti