Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11056
Několik náhodných chyb při spuštění kódu v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 07/04/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systémech Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 byly nalezeny více závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné ověření vstupu uživatele v systému Windows OLE lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru nebo programu k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávný způsob zpracování požadavků prováděných službou směrování a vzdáleného přístupu lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace k provádění libovolného kódu.
Zasažené produkty

Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

Description of the security update of Windows XP and Windows Server 2003
Description of the security update of Windows XP and Windows Server 2003

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
CVE-IDS
?

CVE-2017-8461
CVE-2017-8487


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti