Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11055
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 10/31/2017
Detekováno
?
04/11/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, získání oprávnění, vynechání bezpečnostních omezení a spoofování uživatelského rozhraní.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s objekty v paměti v určitých funkcích může být vzdáleně využívána přesvědčením uživatele o otevření speciálně vytvořeného souboru dokumentu;
  2. Nesprávné dezinfekci webových požadavků lze vzdáleně využít tím, že zašlete e-mailovou zprávu nebo hostujete webovou stránku se speciálně navrženou adresou URL a přesvědčíte uživatele, abyste ji otevřeli, abyste získali oprávnění.
  3. Nesprávná analýza formátů souborů lze vzdáleně využít tím, že přesvědčíte uživatele o otevření speciálně vytvořeného souboru, který by obcházel bezpečnostní omezení.
  4. Nesprávné dezinfekci značek HTML lze vzdáleně využívat odesláním e-mailové zprávy se speciálně vyloučenými značkami HTML, které spoofí uživatelské rozhraní.
  5. Nesprávné analyzování e-mailových zpráv lze vzdáleně využít tím, že přesvědčíte uživatele, aby otevřel nebo zobrazil náhled speciálně vytvořené e-mailové zprávy pro spuštění libovolného kódu.
Zasažené produkty

Microsoft Excel 2007 Service Pack 3
Microsoft Excel 2010 Service Pack 2
Balíček sady Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 2
Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3
Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2
Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1
Microsoft Outlook 2016
Microsoft Outlook pro Mac 2011

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0194
CVE-2017-0195
CVE-2017-0207
CVE-2017-0204
CVE-2017-0106

Dopad
?
SUI 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Outlook
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats
Microsoft Office
Microsoft Excel
CVE-IDS
?

CVE-2017-0207
CVE-2017-0204
CVE-2017-0195
CVE-2017-0194
CVE-2017-0106

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0194
CVE-2017-0195
CVE-2017-0207
CVE-2017-0204
CVE-2017-0106
KB seznam

3191827
3191830
3191847
3101522
3127895
3178724
3178725
3191840
3191845
3118388
3127890
3172519
3178664
3212218


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti