Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11049
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
06/13/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k spuštění libovolného kódu, vynechání bezpečnostních omezení a spoofování uživatelského rozhraní.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávné ověření vstupu před načtením souborů DLL (knihovna dynamických odkazů) lze vzdáleně využít tím, že přesvědčíte uživatele o otevření speciálně vytvořeného kancelářského dokumentu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávná analýza e-mailových zpráv může být vzdáleně využívána odesláním speciálně vytvořené e-mailové zprávy a přesvědčením uživatele o jeho otevření k provedení libovolného kódu;
  3. Nesprávné zacházení s analýzou formátů souborů lze vzdáleně využít tím, že přesvědčíte uživatele o otevření speciálně vytvořeného souboru, který by obcházel bezpečnostní omezení;
  4. Vícenásobná zranitelnost související s nesprávným zacházením s objekty v paměti může být vzdáleně využívána odesláním speciálně vytvořeného souboru e-mailem a přesvědčením uživatele o jeho otevření nebo hostováním webových stránek, které obsahují škodlivý soubor, a přesvědčovat uživatele, aby otevřel webové stránky, aby provedl svévolné kód;
  5. Nesprávné ověření a dezinfekci html vstupu v aplikaci Microsoft Outlook pro Mac lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného e-mailu se specifickými značkami HTML, které spoofují uživatelské rozhraní a zobrazují výzvu s nebezpečným ověřením.
Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3
Microsoft Office OneNote 2010 Service Pack 2
Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3
Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2
Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1
Microsoft Outlook 2016
Microsoft SharePoint Server 2007 Service Pack 3
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
Microsoft Word 2007 Service Pack 3
Microsoft Word 2010 Service Pack 2
Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Word 2013 Service Pack 1
Microsoft Word 2016
Microsoft Word pro Mac 2011
Microsoft Word 2016 pro Mac

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-8506
CVE-2017-8507
CVE-2017-8508
CVE-2017-8509
CVE-2017-8510
CVE-2017-8511
CVE-2017-8512
CVE-2017-8513
CVE-2017-8545
CVE-2017-8533
CVE-2017-8534
CVE-2017-0282
CVE-2017-0284
CVE-2017-0283
CVE-2017-8551
CVE-2017-0289
CVE-2017-0288
CVE-2017-8531
CVE-2017-0285
CVE-2017-8528
CVE-2017-8514
CVE-2017-8532
CVE-2017-0292
CVE-2017-0260
CVE-2017-0287
CVE-2017-0286
CVE-2017-8550
CVE-2017-8527
ADV170008

Dopad
?
SUI 
[?]

ACE 
[?]

SB 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-8551
CVE-2017-8550
CVE-2017-8545
CVE-2017-8534
CVE-2017-8533
CVE-2017-8532
CVE-2017-8531
CVE-2017-8528
CVE-2017-8527
CVE-2017-8514
CVE-2017-8513
CVE-2017-8512
CVE-2017-8511
CVE-2017-8510
CVE-2017-8509
CVE-2017-8508
CVE-2017-8507
CVE-2017-8506
CVE-2017-0292
CVE-2017-0289
CVE-2017-0288
CVE-2017-0287
CVE-2017-0286
CVE-2017-0285
CVE-2017-0284
CVE-2017-0283
CVE-2017-0282
CVE-2017-0260

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-8506
CVE-2017-8507
CVE-2017-8508
CVE-2017-8509
CVE-2017-8510
CVE-2017-8511
CVE-2017-8512
CVE-2017-8513
CVE-2017-8545
CVE-2017-8533
CVE-2017-8534
CVE-2017-0282
CVE-2017-0284
CVE-2017-0283
CVE-2017-8551
CVE-2017-0289
CVE-2017-0288
CVE-2017-8531
CVE-2017-0285
CVE-2017-8528
CVE-2017-8514
CVE-2017-8532
CVE-2017-0292
CVE-2017-0260
CVE-2017-0287
CVE-2017-0286
CVE-2017-8550
CVE-2017-8527
ADV170008
KB seznam

3203390
3203391
3203392
3203393
3191882
3212223
3172445
3203485
3191932
3162051
3203438
3191938
3203458
3127888
3203430
3203432
3203436
3203386
3203384
3203383
3191898
3118389
3191943
3178667
3191945
3191944
3127894
3118304
3203441
3203466
3203467
3203464
3203461
3203463
3203460
3191908
3203387
3213537
3203399
3203484
4020736
3191844
3191939
4020732
4020733
4020734
4020735
3203382
3191828
3191848
3203427
3191837


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti