Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11046
Zablokování zabezpečovacích prvků zabezpečení v nástroji Windows Device Guard
Aktualizováno: 06/28/2017
Detekováno
?
06/13/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Několik vážných zranitelností bylo nalezeno v zařízení Microsoft Windows Device Guard. Využíváním těchto zranitelných míst mohou nebezpečné uživatelé obejít bezpečnostní omezení. Tyto chyby zabezpečení lze lokálně využít pomocí speciálně navrženého kódu, který má být vložen do skriptu důvěryhodného v rámci zásady Integrita kódu.

Zasažené produkty

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0173
CVE-2017-0215
CVE-2017-0216
CVE-2017-0218
CVE-2017-0219

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows 10
CVE-IDS
?

CVE-2017-0219
CVE-2017-0218
CVE-2017-0216
CVE-2017-0215
CVE-2017-0173

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0173
CVE-2017-0215
CVE-2017-0216
CVE-2017-0218
CVE-2017-0219
KB seznam

4022714
4022715
4022727


Odkaz na originál