Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11037
Nesprávná chyba při provádění kódu v produktech VMware

Aktualizováno: 06/13/2017
Detekováno
?
03/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení pro přístup k paměti v systému DnD (drag and drop) byla nalezena v aplikacích VMware Workstation Pro a VMware Workstation Player. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód v operačním systému se systémem VMware Workstation Pro nebo VMware Workstation Player.

Zasažené produkty

VMware Workstation Pro 12.x před 12.5.4
VMware Workstation Player 12.x před 12.5.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si VMware Workstation Pro

Oficiální doporučení

VMware Security Advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
CVE-IDS
?

CVE-2017-4901


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti