Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11024
Aktualizace zabezpečení v hloubce pro sadu Microsoft Office

Aktualizováno: 05/18/2018
Detekováno
?
04/11/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v filtru EPS (Encapsulated PostScript) v aplikaci Microsoft Office. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly případně spustit libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky nebo souboru.

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, aby bylo možné měnit jeho hodnocení v čase.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

ADV170005

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-0199
CVE-2017-0197

Oficiální doporučení Microsoft
ADV170005
KB seznam

3178710
3178702
3141538
2589382
3141529
3191829
3178703
3212218


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti