Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11018
Vícenásobné zranitelnosti v produktech VMware

Aktualizováno: 06/13/2017
Detekováno
?
05/18/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu a způsobit odmítnutí služby.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyba zabezpečení přetečení haldy může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
  2. Chyby zabezpečení vícenásobného vyrovnávací paměti vyrovnávací paměti v TPView.dll lze využít k provedení libovolného kódu nebo způsobit odmítnutí služby;
  3. Vícenásobné chyby zabezpečení pro čtení a zápis mimo TPView.dll lze využít k provádění libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby;
  4. Celočíselná překrývající se chyba TPView.dll může být zneužita k provedení libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby;

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) existuje ve VMware Unified Access Gateway a VMware Horizon View.

Chyby zabezpečení (2), (3) se týkají parserů typu JPEG2000 a TTF (TrueType Font).

Využití zranitelných míst (2), (3) je možné pouze v případě, že je povolena virtuální tisk. Všimněte si, že tato funkce produktu je ve výchozím nastavení povolena v aplikaci VMware Horizon View a není povolena v produktech VM Workstation.

Chyby zabezpečení (2) až (4) existují v produktech VMware Horizon View Client pro Windows a VMware Workstation.

Chyba zabezpečení (4) souvisí s parserem TTF (TrueType Font).

Pozn .: V této chvíli společnost VMware právě rezervovala čísla CVE pro tuto chybu zabezpečení. Informace lze brzy změnit.

Zasažené produkty

VMware Horizon View 6.x před 6.2.4
VMware Horizon View 7.x před 7.1.0
VMware Horizon View Client 4.x pro Windows před 4.4.0
VMware Workstation Player 12.x před 12.5.3
VMware Workstation Pro 12.x před 12.5.3
VMware Unified Access Gateway 2.8x, 2.7x, 2.5x před 2.8.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si VMware Workstation Pro
Stáhněte si VMware Workstation Player

Oficiální doporučení

VMware Security Advisory

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Horizon View Client
CVE-IDS
?

CVE-2017-4907
CVE-2017-4908
CVE-2017-4909
CVE-2017-4910
CVE-2017-4911
CVE-2017-4912
CVE-2017-4913


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti