Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11017
Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti v LibreOffice

Aktualizováno: 05/22/2017
Detekováno
?
04/30/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V LibreOffice byla nalezena zranitelnost při zápisu mimo hranice. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo získání citlivých informací. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít.


Technické údaje

Tato chyba zabezpečení souvisí s funkcí ReadJPEG v vcl / source / filter / jpeg / jpegc.cxx.

Písemný zápis mimo hranice je způsoben přetečením založeným na hromadě.

Zasažené produkty

LibreOffice 5.2.6 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte LibreOffice

Oficiální doporučení

ofz#889 readjust jpeg import
libreoffice: Heap-buffer-overflow in null_convert

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
LibreOffice
CVE-IDS
?

CVE-2017-8358


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti