Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11011
Zabezpečení vynechání zabezpečení v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 05/29/2017
Detekováno
?
05/09/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Neúplné ověření certifikátů bylo nalezeno v rozhraní Microsoft .NET Framework. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít bezpečnostní omezení. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého certifikátu, který je pro konkrétní použití neplatný, ale může jej komponent použít.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .NET Framework 3.5.1
Microsoft .NET Framework 4.5.2
Microsoft .NET Framework 4.6
Microsoft .NET Framework 4.6.1
Microsoft .NET Framework 4.6.2
Microsoft .NET Framework 4.7

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

CVE-2017-0248

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2017-0248

Oficiální doporučení Microsoft
CVE-2017-0248
KB seznam

4019115
4019109
4019474
4016871
4019113
4019110
4019473
4019114
4019111
4019472
4019112
4019108
4019109
4019108
4019114


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti