Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10989
Informace o chybě informací v Microsoft XML Core Services

Aktualizováno: 05/17/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávná manipulace s objekty v paměti byla nalezena v Microsoft XML CoreServices (MSXML). Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-022

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
CVE-IDS
?

CVE-2017-0022

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-022
KB seznam

4010321
3216916
4012212
4012215
4012213
4012216
4012214
4012217
4012606
4013198
4013429
3216916


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti