Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10987
Zveřejnění informací v programu Windows DVD Maker

Aktualizováno: 05/17/2017
Detekováno
?
03/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávná analýza souborů MSDV byla nalezena v systému Windows DVD Maker. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru .msdvd.

Zasažené produkty

Windows Vista Service Pack 2
Windows 7 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-020

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2017-0045

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-020
KB seznam

3208223
3205715
4012212
4012215


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti