Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10986
Chyba zabezpečení informací v službě Microsoft Active Directory Federation Services

Aktualizováno: 05/17/2017
Detekováno
?
03/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávné ocenění externích entit XML bylo nalezeno v službě Active Directory Federation Services (ADFS). Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené žádosti.

Zasažené produkty

Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-019

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
CVE-IDS
?

CVE-2017-0043

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-019
KB seznam

4010320
3217882
4012212
4012215
4012214
4012217
4012213
4012216
4013429


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti