Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10978
Více zranitelností ve Windows Uniscribe
Aktualizováno: 06/07/2017
Detekováno
?
03/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systému Windows Uniscribe bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s objekty v paměti může být provedena vzdáleně prostřednictvím speciálně navrženého webu nebo speciálně vytvořeného souboru dokumentů pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávné odhalení obsahu paměti Uniscribe systému Windows lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu nebo přesvědčením uživatele, aby navštívil nedůvěryhodnou webovou stránku a získal citlivé informace.
Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-011

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
CVE-IDS
?

CVE-2017-0128
CVE-2017-0127
CVE-2017-0126
CVE-2017-0125
CVE-2017-0124
CVE-2017-0123
CVE-2017-0122
CVE-2017-0121
CVE-2017-0120
CVE-2017-0119
CVE-2017-0118
CVE-2017-0117
CVE-2017-0116
CVE-2017-0115
CVE-2017-0114
CVE-2017-0113
CVE-2017-0112
CVE-2017-0111
CVE-2017-0092
CVE-2017-0091
CVE-2017-0090
CVE-2017-0089
CVE-2017-0088
CVE-2017-0087
CVE-2017-0086
CVE-2017-0085
CVE-2017-0084
CVE-2017-0083
CVE-2017-0072

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-011
KB seznam

4013076
4012212
4012215
4012213
4012216
4012217
4012606
4013198
4013429
4012583
4012214


Odkaz na originál