Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10976
Chyba zabezpečení knihovny PDF systému Windows

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
03/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v knihovně Microsoft Windows PDF. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru PDF.

Zasažené produkty

Microsoft Edge
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-009

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-0023

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-009
KB seznam

4012213
4012216
4012214
4012217
4012606
4013198
4013429


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti