Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10973
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 06/06/2017
Detekováno
?
03/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyba zabezpečení přetečení / podtoku v Primetime TVSDK lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
  2. Chyby zabezpečení pro poškození paměti v rozhraní Primetime TVSDK API mohou být vzdáleně využívány k provádění libovolného kódu;
  3. Zranitelnost generátoru náhodných čísel, která se používá z konstantní vazby, může být vzdáleně využívána k získání citlivých informací;
  4. Použití po volných chybách v jazyce ActionScript lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;

Technické údaje

SDK uvedená v popisu chyby zabezpečení (1) podporuje přizpůsobení reklamních informací.

Chyby zabezpečení (2) se vyskytují ve funkcích Primetime TVSDK API, které se týkají časových interakcí a hostingu.

Chyby zabezpečení (4) souvisejí s odstraňováním odpadků ve vlastnosti ActionScript 2 VM, vlastností proměnné objektu ActionScript 2 TextField a interakcí mezi uživatelským rozhraním pro ochranu soukromí a objektem ActionScript 2 Camera.

Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 25.0.0.127

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2017-2997
CVE-2017-2998
CVE-2017-2999
CVE-2017-3000
CVE-2017-3001
CVE-2017-3002
CVE-2017-3003


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti