Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10971
Chyba zabezpečení v aplikacích Mozilla Firefox a Mozilla Firefox ESR

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Integrovaná ohrožení přetečení byla nalezena v Mozilla Firefox a Mozilla Firefox ESR. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly pravděpodobně získat citlivé informace a způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí experimentálních rozšíření.

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, aby bylo možné měnit jeho hodnocení v čase.
Pozn .: V tuto chvíli Mozilla právě rezervovala čísla CVE pro tuto chybu zabezpečení. Informace lze brzy změnit.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze starší než 52.0.1
Mozilla Firefox verze ESR starší než 52.0.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox

Oficiální doporučení

MFSA 2017-08

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
CVE-IDS
?

CVE-2017-5428


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti