Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10970
Více zranitelností v Mozilla Thunderbird

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
03/07/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Mozille Thunderbird bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací, spuštění libovolného kódu a způsobení odmítnutí služby.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Zranitelnost v oblasti přerušení paměti v asm.js může být vzdáleně využívána k vynechání ochrany ASLR a DEP, což vede k odmítnutí služby;
  2. Zranitelnost poškození paměti v spouštěcím obsahu webu může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby;
  3. Chyba zabezpečení po selhání, ke kterému může dojít při vypálení událostí, poté, co jejich zničení v objektech FontFace může být vzdáleně využíváno, aby způsobilo odmítnutí služby;
  4. Chyba zabezpečení po selhání, která se může vyskytnout při manipulaci s rozsahy ve výběrech, může být vzdáleně využívána k odmítnutí služby.
  5. Kvůli získání citlivých informací lze vzdáleně využívat zranitelnost pixelů a historie v SVG filtrech;
  6. Chyba zabezpečení v paměti v kolekci JavaScript může být zneužita vzdáleně, aby způsobila odmítnutí služby.
  7. Kritická chyba v čtení v systému CORS může být vzdáleně využívána k získání citlivých informací;
  8. Použití neinicializovaných hodnot pro porty v připojení FTP může být vzdáleně využíváno, aby způsobilo odmítnutí služby;
  9. Zranitelnost poškození paměti lze vzdáleně využít k spuštění libovolného kódu.

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, aby bylo možné měnit jeho hodnocení v čase.

Pozn .: V tuto chvíli Mozilla právě rezervovala čísla CVE pro tuto chybu zabezpečení. Informace lze brzy změnit.

Zasažené produkty

Mozilla Thunderbird verze starší než 45.8.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Mozilla Thunderbird

Oficiální doporučení

MFSA 2017-07

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Mozilla Thunderbird
CVE-IDS
?

CVE-2017-5398
CVE-2017-5405
CVE-2017-5408
CVE-2017-5410
CVE-2017-5407
CVE-2017-5404
CVE-2017-5402
CVE-2017-5401
CVE-2017-5400


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti