Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10941
Zranitelnost odmítnutí služby v systému Microsoft Windows
Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
01/10/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systémech Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 a Windows 7 Service Pack 1 bylo nalezeno nesprávné zacházení s požadavky na ověřování v podsystému Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Využíváním této zranitelnosti uživatelé se zlými úmysly mohou způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené žádosti o ověření.

Zasažené produkty

Windows 7 Service Pack 1
Windows Vista Service Pack 2
Windows Server 2008 Service Pack 2
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-004

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2017-0004

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-004
KB seznam

3216775
3212642
3212646


Odkaz na originál