Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10940
Zranitelnost stupňů oprávnění v aplikaci Microsoft Edge

Aktualizováno: 01/24/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Výsledek zranitelnosti oprávnění byl nalezen v aplikaci Microsoft Edge. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít zásady stejného původu a získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat pomocí vektorů zahrnujících data: adresy URL a: prázdnou adresu URL.

Zasažené produkty

Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-001

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Edge
CVE-IDS
?

CVE-2017-0002

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-001
KB seznam

3214288
3210720
3210721
3213986


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti