Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10939
Libovolná chyba při spuštění kódu v aplikacích Microsoft Office Word 2016 a Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
01/10/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Zranitelnost poškození paměti byla nalezena v aplikacích Microsoft Word 2016 a Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly spouštět libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu.

Zasažené produkty

Microsoft Word 2016
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS17-002

Dopad
?
ACE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2017-0003

Oficiální doporučení Microsoft
MS17-002
KB seznam

3128057
3141486


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti