Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10938
Zveřejnění informací a obejití zranitelnosti bezpečnostních omezení v aplikaci Foxit Reader

Aktualizováno: 01/24/2017
Detekováno
?
01/10/2017
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Foxit PDF Reader 8.0.2.805 byla nalezena velká zranitelnost pro čtení mimo hranice. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat případné citlivé informace. V kombinaci s jinou zranitelností lze tuto funkci využít k úniku paměti haldy a při obejití ASLR. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru JBIG2.

Zasažené produkty

Foxit PDF Reader 8.0.2.805

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Foxit Reader

Oficiální doporučení

TALOS-2016-0201

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Foxit Reader
CVE-IDS
?

CVE-2016-8334


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti