Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10936
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 02/16/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Flash Player bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, získání citlivých informací nebo spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyba zabezpečení při manipulaci s protokoly TCP může být vzdáleně využívána k vyloučení bezpečnostních omezení;
  2. Chyby zabezpečení po použití v třídách ActionScript MovieClip a FileReference (při použití třídy dědičnosti) lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
  3. Chyby zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti, které se vyskytují při zpracování souborů formátu Adobe Texture nebo souboru formátu Flash Video, mohou být vzdáleně využívány ke spuštění libovolného kódu;
  4. Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti týkající se komprese textury může být vzdáleně využívána k provedení libovolného kódu;
  5. Zranitelnost poškození paměti v kodeku JPEG XR lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
  6. Chyby týkající se poškození paměti související se zpracováním atomů souborů MP4, nastavením efektů vizuálního režimu a metadata parsování lze vzdáleně využít k provádění libovolného kódu;
  7. Zranitelnost poškození paměti, ke které dochází při manipulaci se seznamem zobrazení kvůli souběžné chybě, lze vzdáleně využít k provedení libovolného kódu.
Zasažené produkty

Adobe Flash Player 24.0.0.186 a starší
Adobe Flash Player pro Google Chrome 24.0.0.186 a starší
 

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Distribuce Adobe Flash Player
Centrum stahování aplikace Adobe Flash Player
Google Chrome Releases

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Macromedia Flash Player
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2017-2938
CVE-2017-2937
CVE-2017-2936
CVE-2017-2935
CVE-2017-2934
CVE-2017-2933
CVE-2017-2932
CVE-2017-2931
CVE-2017-2930
CVE-2017-2928
CVE-2017-2927
CVE-2017-2926
CVE-2017-2925


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti