Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10925
Chyba zabezpečení informací v rozhraní Microsoft .NET Framework 4.6.2

Aktualizováno: 06/07/2017
Detekováno
?
12/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nesprávné použití dodávaného klíče od vývojáře bylo nalezeno v poskytovateli dat Microsoft .NET 4.6.2 Framework pro SQL Server. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé jasné informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím využití klíčových odhadů.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-155

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2016-7270

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-155
KB seznam

3205640
3204801
3204802
3204805
3206632


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti