Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10924
Vyrovnání privilegií a zranitelnosti v informačních systémech Microsoft Windows

Aktualizováno: 05/17/2018
Detekováno
?
12/13/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo získání oprávnění.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Nesprávná manipulace s objekty v paměti při spuštění ovladače systému Windows Crypto v režimu jádra může být místně využívána prostřednictvím speciálně navržené aplikace pro získání citlivých informací;
  2. Nesprávné dezinfekce vstupu (což vede k nezabezpečenému způsobu načítání knihovny) v Instalační službě systému Windows může být lokálně využíváno prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění.
  3. Nesprávná manipulace s objekty v paměti systému Windows Common File System (CLFS) může být místně využívána prostřednictvím speciálně navržené aplikace pro získání citlivých informací z procesní paměti.
Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-149
MS16-153

Dopad
?
OSI 
[?]

PE 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2016-7260
CVE-2016-7259
CVE-2016-7258
CVE-2016-7257
CVE-2016-7219
CVE-2016-7271
CVE-2016-7272
CVE-2016-7273
CVE-2016-7274
CVE-2016-7278
CVE-2016-7279
CVE-2016-7281
CVE-2016-7282
CVE-2016-7283
CVE-2016-7292
CVE-2016-7295

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-149
MS16-153
KB seznam

3196726
3205394
3205409
3203838
3208481
3196348
3206632
3204724
3204808
3205408
3205383
3205400
3205386
3205401
3205638
3204723
3207752


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti